Sự kiện

19-05-2022

XTEL & VAN & IPCom

Tìm hiểu dự án siêu bùng nổ có sự kết hợp giữa XTEL và các đối tác lớn

XTEL – Công ty hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động mảng công nghệ thông tin

VAN (Vietnam Artist Network) – Công ty về sự kết nối, chia sẻ bảo vệ tài sản của cộng đồng nghệ sỹ hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, nhằm chia sẻ, tư vấn sử dụng sản phẩm âm nhạc hiệu quả với nhu cầu ngành hàng, thương hiệu của doanh nghiệp.

IPCom – đơn vị tư vấn chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là tư vấn khai thác thương mại các quyền sở hữu trí tuệ, đã từng tham gia thực hiện các dự án nâng cao nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ trong cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông và đào tạo.

Qua dự án lần này, 𝐗𝐓𝐄𝐋𝐕𝐀𝐍 đánh dấu sự hợp tác trong mốc chuyển mình mới trong hành trình phát triển khi đẩy mạnh vai trò của truyền thông số, công nghệ thông tin trong các hoạt động của nghệ sỹ và dự án âm nhạc.

Một vài thông tin về dự án:

https://thanhnien.vn/.../se-ra-mat-san-giao-dich-dien-tu...

https://vietnamnet.vn/.../nghe-si-viet-hao-hung-lan-dau...

Trụ sở chính - TP. Hà Nội

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Kết nối với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG XTEL