NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI PHÁT TRIỂN

Chú thích thông tin sử dụng Bounding box

Cung cấp hình ảnh cho hệ thống chú giải thông tin và yêu cầu vẽ 1 hình hộp xung quanh một vật thể nhất định trong hình ảnh đó. Các cạnh của hình hộp này bó sát vật thể nhất có thể

Chú giải thông tin sử dụng Polygon

Hệ thống chú giải thông tin đặt các điểm dẫn đường trên các đỉnh của vật thể được chỉ định, đồng thời gắn các thẻ phù hợp cho các vật thể đó

Nhận dạng và vẽ các vật thể hoàn chỉnh

Theo yêu cầu, hệ thống chú giải sẽ nhận diện và vẽ các vật thể hoàn chỉnh như: Các biển báo đặc biệt và giao thông, rác thải bên đường.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG

Chú thích thông tin sử dụng Bounding box

Chú giả thông tin sử dụng Polygon

Nhận dạng và vẽ các vật thể hoàn chỉnh

Dự án
CÔNG CỤ & CÔNG NGHỆ

Công nghệ tiêu biểu

Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ nhằm đem đến dịch vụ chú thích dữ liệu và ghi nhận dữ liệu tốt nhất cho AI doanh nghiệp và máy móc.

Hãy liên hệ để biết các giá trị bạn muốn chúng tôi cung cấp

Trụ sở chính - TP. Hà Nội

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Kết nối với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG XTEL