NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI PHÁT TRIỂN

SMS Brandname

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tin nhắn quảng cáo và tin nhắn chăm sóc khách hàng, có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp như: SMS OTP, gửi mật khẩu đăng nhập, khảo sát chất lượng dịch vụ...

Voice Brandname

Cung cấp dịch vụ Voice Brandname cho các doanh nghiệp có hệ thống Call Center chăm sóc khách hàng hoặc các phòng ban thường xuyên gọi điện thoại cho khách hàng nhằm tiếp cận được đúng đối tượng khách hàng thông qua hình thức thoại.

Ứng dịch vụ

Gửi SMS OTP xác thực thông tin, nhắn mã trúng thưởng đổi quà, Call center...

Bigdata

Cung cấp Big Data cho nhiều lĩnh vực, giúp doanh nghiệp ở mọi quy mô tạo nên biến chuyển ấn tượng, gia tăng tính hiệu quả, năng suất và lợi thế cạnh tranh so với thị trường.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG

SMS Brandname

Voice Brandname

Ứng dịch vụ

Big data

Dự án
CÔNG CỤ & CÔNG NGHỆ

Công cụ và công nghệ

- Kế hoạch truyền thông qua các kênh: truyền hình, phát thanh, mạng xã hội, báo chí… - Phân tích thống kê số lượng và hành vi của khách hàng (khách hàng đang sử dụng dịch vụ hoặc khách hàng tiềm năng…) để từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.). - Ứng dụng AI vào hệ thống chatbox (trả lời tự động) và trợ lý ảo.

Hãy liên hệ để biết các giá trị bạn muốn chúng tôi cung cấp

Trụ sở chính - TP. Hà Nội

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Kết nối với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG XTEL