Liên hệ với chúng tôi

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến XTEL và các dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng gửi thông tin theo biễu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức về yêu cầu của bạn.

Trụ sở chính - TP. Hà Nội

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Bằng cách gửi biểu mẫu này, tôi đồng ý cho XTEL.,JSC thu thập và xử lý thông tin cá nhân của tôi theo Chính sách bảo mật.

Trụ sở chính - TP. Hà Nội

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Kết nối với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG XTEL